Artykuły

Jira: podstawowe informacje.

Jira nie jest tylko narzędziem do planowania, śledzenia i wydawania najlepszej jakości oprogramowania. Obecnie Jira jest jednym z najlepszych rozwiązań do zarządzania zespołami i procesami. W dzisiejszym wpisie znajdziesz mini przewodnik, mówiący o tym, czym jest Jira i do czego służy.
By DevsPower 18. listopad 2022
JIRA: podstawowe informacje

Do czego służy Jira?

Jira Software to część rodziny produktów, które zostały opracowane, aby pomóc wszelkiego rodzaju zespołom zarządzać pracą. Pierwotnie (jak podaje Wikipedia) rozwiązanie Jira zostało zaprojektowane jako narzędzie do śledzenia błędów i zgłoszeń. Dziś jednak rozwinęło się w potężne narzędzie do zarządzania pracą we wszelkich zastosowaniach — od zarządzania przypadkami testowymi po rozwój oprogramowania z wykorzystaniem metodyki Agile.

Jira w odróżnieniu od wielu konkurencyjnych produktów jest niezwykle czytelna – wszystkie elementy interfejsu są dokładnie tam, gdzie powinny być.

Atlassian stworzyło trzy produkty ściśle ze sobą powiązane:
  • Jira Core – podstawowa platforma. Prosty, intuicyjny system do zarządzania pracą zespołową.

  • Jira Software – tablice SCRUM oraz Kanban, raportowanie Agile, harmonogram prac. 

  • Jira Service Desk – dedykowana dla zespołów, które na co dzień obsługują zgłoszenia klientów wewnętrznych lub zewnętrznych.

Podstawowe funkcjonalności JIRA:

 

  • Weryfikacja dokumentów, procesów, przepływów danych i zadania pracowników.

  • Planowanie zadań, przedstawianie nowych pomysłów oraz dzielenie się swoją wiedzą z innymi.

  • Udostępnianie zasobów, dokumentów, informacji o statusie zadań i etapach realizacji projektu.

  • Określanie ram współpracy w zespole.

Dla kogo najlepsza jest Jira?

 

Większość organizacji wykorzystuje platformę Jira do organizacji działów IT, lecz coraz większa liczba przedsiębiorstw zaczyna rozszerzać systemy Jira na obszary testowe i biznesowe m.in. takie jak marketing, dział prawny, HR lub finanse.

Dla wielu firm JIRA to jeden z najważniejszych systemów, które przechowują kluczowe informacje i stanowią podstawę do podejmowania najważniejszych decyzji biznesowych.

Zespoły Agile

Zespołom stosującym metodyki Agile Jira oferuje gotowe tablice Scrum i Kanban. Tablice to centra zarządzania zadaniami, w których zadania są przypisywane do konfigurowalnych przepływów pracy. Tablice zapewniają przejrzystość pracy zespołowej i wgląd w stan każdej jednostki pracy. 

Zarządzanie wymaganiami i przypadkami testowymi

Obecnie coraz więcej zespołów opracowuje oprogramowanie w sposób bardziej iteracyjny, a system Jira Software stanowi centrum umożliwiające zarządzanie etapami kodowania, współpracy i wydawania. 

 

Zarządzanie projektami.

Jira można skonfigurować tak, aby pasowało do dowolnego typu projektu. Zespoły mogą zacząć od szablonu projektu lub utworzyć własny przepływ pracy. Mając wszystkie informacje o projekcie, można generować raporty w celu śledzenia postępów, wydajności i zapewnienia prawidłowego przebiegu prac.

 

Tworzenie oprogramowania.

Jira Software udostępnia narzędzia do planowania i tworzenia harmonogramów, dzięki czemu zespoły mogą zarządzać uczestnikami, budżetami i wymaganiami funkcjonalnymi już od pierwszego dnia. Jira integruje się z różnymi narzędziami, aby zwiększyć przejrzystość w całym cyklu rozwoju oprogramowania. 

Zespoły DevOps

DevOps to zestaw praktyk, które pozwalają zautomatyzować i zintegrować procesy zachodzące między zespołami programistów a zespołami IT, dzięki czemu mogą oni kompilować, testować i wydawać oprogramowanie w sposób szybszy i bardziej niezawodny. Jira Software integruje się z narzędziami w całym cyklu życia DevOps, w tym narzędziami do kontroli kodu i wersji, takimi jak Bitbucket, GitHub i Gitlab, narzędziami do zarządzania dokumentacją i wiedzą takimi jak Confluence oraz narzędziami do monitorowania i obsługi takimi jak Oppgenie.

 

Kontrola procesów w czasie rzeczywistym

To, co daje oprogramowanie Jira, to możliwość wpływania na proces realizacji projektów i monitorowania ich przebiegu. Każde issue składa się z oddzielnego zestawu informacji, odnoszącego się do konkretnego zadania, a poszczególne zadania można dowolnie edytować i wizualizować na tablicy kanban. Problemy wychodzą od razu na światło dzienne, a nie dopiero na spotkaniach podsumowujących dany etap. Trudniej wskazywać innego członka zespołu i obarczać go winą za własne opóźnienia.  

Jira zamiast wymiany setek maili

 

Jira jest oprogramowaniem, w którym otwierasz poszczególne okna dialogowe i uzupełniasz lub dodajesz treści. Całość tworzy system przypominająco-informacyjny, w którym wszystkie procesy i zadania skupione są na jednej platformie.

Jira zdecydowanie ogranicza wymianę mailową. W zasadzie przejście na tę formę współpracy zupełnie zmienia funkcjonowanie firmy. Zamiast wysyłać dziesiątki wiadomości w kopiach do wszystkich, na jednej tablicy mamy możliwość śledzenia poszczególnych wątków i etapów każdego projektu lub zgłoszenia.  

Jak pracuje się w Jira?

 

W Jira rozpoczynamy pracę od utworzenia projektu, w ramach którego będziemy realizować różne zadania oraz od określenia osoby odpowiedzialnej za jego realizację. Projekt w Jira jest zbiorem różnych zadań, które określa się w zależności od potrzeb organizacji.

Projekty mogą być widoczne dla wszystkich użytkowników Jira w organizacji lub ich widoczność można ograniczyć tylko do ram własnego zespołu.

Komponenty

 

W każdym projekcie istnieje możliwość utworzenia komponentów, czyli takich modułów, które stanowią logiczną grupę zadań w projekcie. Każdy projekt może składać się z różnych komponentów (lub nie), w zależności od potrzeb.

W Jira istnieje możliwość dodawania etykiet do każdego zadania. Etykieta tym różni się od komponentu, że może utworzyć ją każdy użytkownik, który ma dostęp do projektu.

Issues

Na niższym poziomie, czyli w konkretnym projekcie, tworzymy zadania (issues), które należy zrealizować. W Jira można zakładać zgłoszenia o różnym priorytecie, a następnie grupować je w większe historie.

Główna zaleta Jira – praca zespołowa

Praca zespołowa ma tę zaletę, że dzięki synergii i umiejętności wielu osób, może dawać znakomite rezultaty. Wymaga jednak dużo lepszej i bardziej spójnej organizacji niż indywidualne projekty.

Jira diametralnie zmieniła środowisko pracy zespołów. Wizualizacja przepływu zadań w dashboardzie Jira zdecydowanie przyspiesza odświeżanie wątków. Po prostu widać, co mamy do zrobienia i na jakim etapie jesteśmy.

W Jira wybieramy członków naszego zespołu i rozpisujemy zadania, jakie powinniśmy realizować w ramach wspólnych projektów. Po utworzeniu issue w Jira możemy je przypisywać do dowolnych osób, które mogą pomóc zrealizować nam zadanie. Korzystanie z Jira ma w tym wypadku jeszcze jedną zaletę: zespoły specjalistów niepracujące na co dzień ze sobą fizycznie w jednym miejscu, widzą przepływ pracy – workflow podjętych działań, co zwiększa ich identyfikację z zespołem.

Raportowanie

Jira dostarcza ogromne możliwości związane z raportowaniem pracy. Raportowanie pomaga monitorować pracę zespołową.  Dzięki raportowaniu w Jira można znaleźć obszary, które są najbardziej pracochłonne i zidentyfikować wąskie gardła w przepływie pracy.

Tablice w Jira.

Przegląd i przepływ pracy odbywa się za pomocą stworzonych tablic (scrum lub kanban). To, jaką tablicę wybierzemy, zależy od sposobu pracy zespołów. Jeśli projekt jest w fazie utrzymania, najczęściej stosujemy tablice kanban. Tablic scrumowych zazwyczaj częściej używamy w odniesieniu do projektów w fazie rozwoju. 

Elastyczny workflow w Jira

 

Przepływ pracy (workflow) to zbiór statusów, w których może znajdować się zadanie oraz relacji/połączeń, które między nimi zachodzą.

W organizacji jest dużo zespołów i wiele zadań, które z założenia mają inny przepływ pracy. Na przykład zespoły marketingowe działają zupełnie inaczej niż deweloperzy lub dział księgowy. Jira daje możliwość przypisania różnych przepływów prac w zależności od wybranego typu zgłoszenia oraz projektu.

Podsumowanie

 

Jira to system wspomagania zarządzania projektami, rozwijany od początku istnienia firmy Atlassian. Jest potężnym, a jednocześnie elastycznym i lekkim w użytkowaniu narzędziem, które jest w stanie sprostać oczekiwaniom naprawdę wymagających klientów.

Stanowi również kompendium wiedzy i prawdziwy zapis historii każdego projektu, który możemy przedstawić w sposób wizualny na tablicach.

Zarejestruj się